Home

Zmiana godzin pracy Oddziałów Banku !!!


Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.07.2019r. Oddział w Buczku i Oddział w Siemkowicach czynne będą w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   7:45 - 15:15

środa 8:45 - 16.15


 

"WAŻNY KOMUNIKAT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PAPIEROWE LISTY TAN DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI"

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.08.2019r. nie będzie możliwa autoryzacja operacji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet poprzez kody z listy haseł TAN (papierowe listy haseł). W związku z powyższym, Klientów korzystających dotąd z listy TAN prosimy o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na kod SMS w najbliższej placówce Banku lub telefonicznie. Do wykonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS.
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania się Banku do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r.)

Kontakt telefoniczny:

- Centrala BS Warta 438294218, 438294019

- Oddział Buczek 43 677 40 10

- Oddział Siemkowice 43 841 72 26

 

 

Szanowni Klienci!!!

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny jak w każdy dzień roboczy.

 

 

Natomiast w dniu 30 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny do godz. 1500,

przelewy wychodzące do innego Banku (elixir)

będą przyjmowane i wysyłane do godz. 1215.

 

NOWA OFERTA KREDYT KORZYSTNY TYLKO 7%

 

 

Nowa oferta kredytowa: „Kredyt Rolnik"

 

NOWA OFERTA LOKATY ! LOKATA DOBRY ZYSK - OPROCENTOWANIE 1,9% ...

 


Bank Spółdzielczy w Warcie jest zrzeszony z Bankiem BPS S.A. i jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

ODWIEDŹ NAS TAKŻE TUTAJ

Szanowni Klienci!!!

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny jak w każdy dzień roboczy.

 

 

Natomiast w dniu 30 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny do godz. 1500,

przelewy wychodzące do innego Banku (elixir)

będą przyjmowane i wysyłane do godz. 1215.