Home Aktualności
Aktualności
PDF Drukuj

Uroczyste pożegnanie Pani Prezes Marii Waliszek

 

W dniu 25.01.2019r. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Pracownicy Banku uroczyście podziękowali i pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Prezes Marię Waliszek.

Pani Maria Waliszek posiada ponad 40 letni staż pracy w bankowości spółdzielczej. Pracę w Banku Spółdzielczym w Warcie rozpoczęła w 1978 roku. Od 2008 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Przez te wszystkie lata była bardzo zaangażowana w rozwój Banku. Od wielu lat jest szanowana i ceniona nie tylko przez pracowników, ale również udziałowców, klientów i partnerów. Wykonywana przez Panią Prezes praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia i pasji.

Zarząd, Pracownicy oraz Rada Nadzorcza złożyli Pani Prezes podziękowania za wieloletnią współpracę i życzyli odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Pani Prezes Maria Waliszek żegnając się ze wszystkimi podkreśliła, że praca w Banku była dla niej całym życiem. Wyraziła przekonanie, że zostawia Bank w dobrych rękach oraz wyraziła nadzieję , że będzie miło wspominana przez wszystkich pracowników.

Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 29.01.2019r. roku pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie Pani Magdalenie Ochęckiej, która wcześniej pełniła funkcję Członka Zarządu ds. finansowo - księgowych.

 

 
PDF Drukuj

 
PDF Drukuj
KREDYT GOTÓWKOWY NA REMONT

 

 

 • maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł
 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • okres kredytowania – 84 miesiące
 • oprocentowanie – 6,92% nominalne w skali roku
 • prowizja – 4%
 • udokumentowanie rozliczenia wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 30% na podstawie rachunków lub faktur.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przekładzie

 1. Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (bez kredytowania kosztów)
 2. Okres kredytowania 60 miesięcy.
 3. Spłata kredytu: raty miesięczne równe
 4. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,92 %
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 5.748,08 zł, w którego skład wchodzą:

 • prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł
 • odsetki od kredytu 4.648,08 zł,
 • koszty usług dodatkowych 100,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz opłata za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku kredytowego: 100,00 zł,

 1. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,19 %,
 2. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 30.748,08 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat , uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.12.2018r.

 
PDF Drukuj

PRZEDSIĘBIORCO NIE ZWLEKAJ SKORZYSTAJ Z OFERTY NA TERMINAL PŁATNICZY

ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO BANKU.

 

TERMINAL AŻ 18 MIESIĘCY ZA DARMO!

PRZEZ PIERWSZY ROK 0% PROWIZJI OD TRANSAKCJI !

 

Szczegółowe informacje w placówkach Banku. Zapraszamy!

 
Google Pay w Banku Spółdzielczym w Warcie PDF Drukuj