Home Aktualności
Aktualności

" KREDYT KORZYSTNY "


 • oprocentowanie -  zmienne 7% w skali roku

 • prowizja - 3 %
 • okres kredytowania – 48 miesięcy

 • minimalna kwota kredytu – 500 zł
 • maksymalna kwota kredytu –  30.000,00 zł
 • spłata w ratach miesięcznych równych
Przykład reprezentatywny:

Całkowity koszt kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.896,88 zł, oprocentowanie zmienne 7% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1.896,88 zł, (w tym: prowizja 300 zł, odsetki 1.496,88 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł), spłata w 48 ratach miesięcznych równych w kwocie 239,52 zł, RRSO wynosi 9,51%. Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.04.2019r.

Oferta obowiązuje od 03.04.2019r. do 31.03.2020r.

 

 

Nowa oferta kredytowa: „Kredyt Rolnik"

 

„KREDYT ROLNIK”


 • oprocentowanie zmienne – 7,14 % w skali roku
 • okres kredytowania – 36 miesięcy
 • maksymalny okres karencji – 12 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu – 2.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 20.000,00 zł
 • prowizja – 2 %
 • opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku – 100 zł

Oferta obowiązuje od 25.03.2019r.

 
Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera <LINK> .

 

ZMIANY W TABELI OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Drodzy Klienci,

Zarząd Banku informuje, że z dniem 29.04.2019r. zmianie ulegnie "Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie". Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany zawarte w Tabeli, mogą Państwo przed datą wejścia w życie zmian złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie sprzeciwu oznaczać będzie akceptację zmian w  "Tabeli opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie".

Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie.

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»